ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภค ย่างเข้าสู่ปีที่ 13 และเรามิใช่เป็นเพียงแค่ธุรกิจเครือข่าย แต่เรามุ่งสร้างคุณค่าที่ดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

เราพร้อมเปิดโอกาสและเชิญชวนบุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรงเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจไปพร้อมกัน ที่เอมสตาร์เรามิได้นำเสนอแค่ “งาน” หากเรามุ่งนำเสนอ “การประสบความสำเร็จและการมีความสุข” ภายใต้แนวคิด ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เอมสตาร์


Why Aim Star?

  • โอกาสในการร่วมเติบโตทางธุรกิจในระดับนานาชาติ ที่พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

  • โอกาสในการพัฒนาสายงานอาชีพตามนโยบายการพัฒนาทุนมนุษย์

  • โอกาสในการพัฒนาความรู้ และบุคลิกภาพ

  • โอกาสในการแลกเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายประเทศ

  • โอกาสในการไปศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ

  • ทุกคนล้วนประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ที่ Aim Star


Staff Voice

Alongkorn Veeranon
Chief Financial Officer
Aim Star Network Thailand

" การทำงานอย่างมีความสุขเป็นการทำงานในฝันของทุกคน แต่สามารถพบได้ในเอมสตาร์ ที่จะสานฝันให้เป็นจริงได้ มาเติมเต็มความสุขได้ในทุกๆ วันที่นี่ ที่ Aim Star Network... Where happiness comes true "


Staff Voice

Taweewut Showtalay
Graphic Design Manager
Aim Star Network Thailand

" ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน เรื่อยมาจนถึงวันนี้ ที่ผ่านมา ผมได้รับเรื่องราวดีๆ ประสบการณ์มากมาย ผมมุ่งมั่นและใช้ใจทุ่มเททำงานเต็มที่ เพราะสุดท้ายของทุกเรื่องราวและทุกเหตุการณ์ มักจบลง ด้วยคำว่า  ...where happiness comes true ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เอมสตาร์... "


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร