วาส เสาศิลา - อมรรัตน์ คุณเศรษฐ์

วาส เสาศิลา - อมรรัตน์ คุณเศรษฐ์

  ผู้สปอนเซอร์ : วีระชัย ปริญญาวิวัฒกุล

  อาชีพ : ผู้บริหารบริษัทออกแบบ

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 30 มีนาคม 2553