ทรัพย์นภา ชวลิตสกุลชัย

ทรัพย์นภา ชวลิตสกุลชัย

  ผู้สปอนเซอร์ : สมร เครื่องต้น

  อาชีพ : อดีตเจ้าของธุรกิจก่อสร้าง

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 30 พฤษภาคม 2552