ปัทมวรรณ ตั้งต่อนิรันดร์

ปัทมวรรณ ตั้งต่อนิรันดร์

  ผู้สปอนเซอร์ : ณัชพงศ์ชัย อักษรสิทธิ์

  อาชีพ : อดีตราชการครู

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 8 กุมภาพันธ์ 2551