• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

คำถามที่พบบ่อย

Q5: เครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ สามารถกรองน้ำบาดาลได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถใช้กรองน้ำบาดาลได้ เนื่องจากในน้ำบาดาลประกอบด้วย เศษหิน ดิน และทราย ซึ่งจะทำให้ไส้กรองอุดตันและชำรุดได้ แนะนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ กับน้ำประปา เท่านั้น

Q4: ไฟสถานะ ทั้ง 3 แถบของเครื่องกรองน้ำวาซเซอร์แจ้งสถานะอะไรบ้าง?

A: 1.สถานะการทำงานของเครื่อง 2.สภาวะของไส้กรอง 3.สภาวะของแบตเตอรี่

Q3: ระบบ อัลตร้าฟิวเทรชขั่น เมมเบรน (UF Membrane System) คืออะไร?

A: ระบบ อัลตร้าฟิวเทรชขั่น เมมเบรน (UF Membrane System) ขนาด 0.01 ไมครอน เป็นนวัตกรรมของการกรองที่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 100% แต่แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะยังสามารถผ่านออกไปได้ (ระบบการกรองที่สามารถเลือกผ่านสารได้ตามที่ต้องการนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในวงการแพทย์ เช่นการกรองเลือดเป็นต้น)

Q2: สัญลักษณ์ NSF เกี่ยวข้องกับเครื่องกรองน้ำวาซเซอร์อย่างไร?

A: ส่วนประกอบสำคัญที่ได้รับมาตรฐาน NSF ในเครื่องกรองน้ำวาซเซอร์ มาจากส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้
1.ท่อความยืดหยุ่นสูงขนาด 4/1" 2.ท่อความยืดหยุ่นสูงขนาด 16/5" 3.UF Membrane บริษัท Para Membranes (Facility: Gyeonggi-Do, Korea) โดยสามารถมั่นใจได้ว่าส่วนประกอบที่ได้รับมาตรฐานจาก NSF นั้นจะมีความสะอาดปลอดภัยสูง เมื่อสัมผัสกับน้ำจะไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง หรือ สารปนเปื้อน อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

Q1: สัญลักษณ์ NSF หมายความว่าอย่างไร?

A: NSF (National Science Foundation) หมายถึง “มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา” คือหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่ สนับสนุนงานวิจัยและงานด้านการศึกษา สำหรับองค์กรหรือสถานศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองอาร์ลิงตันในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรฐาน NSF สำหรับเครื่องกรองน้ำ คือ มาตรฐาน NSF/ANSI ซึ่งได้รับการควบคุมโดย NSF International มีหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด เมื่อเครื่องกรองน้ำได้รับการรับรองจาก NFS International หมายความว่าเครื่องกรองน้ำนั้นได้ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานอิสระที่เป็นกลางที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก