• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

การสัมมนารับเชิญพิเศษ...พลังความคิดพิชิตอิตาลี


การสัมมนารับเชิญพิเศษ... พลังความคิดพิชิตอิตาลีกับเอมสตาร์ 

จัดขึ้นวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อีกครั้งกับการรวมพลังผู้นำเอมสตาร์สู่การสร้างพลังความคิด...พิชิตอิตาลี...สนุกสนามกับกิจกรรมแสดงพลังทีมที่ต้องอาศัย ความรักความผูกพันธ์ ความร่วมมือจากทุกคนด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จและสร้างโอกาlสู่ชีวิตที่ยังยืนตลอดไป...