• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

การฝึกอบรม...ทำเอมสตาร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข


การฝึกอบรม...ทำเอมสตาร์อย่างไร...ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จ.กรุงเทพฯ
และ วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ห้องห้วยน้ำขาว ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ที่นักธุรกิจเอมสตาร์ให้ความสนใจมาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก เพื่อเรียนรู้และสร้างโอกาสประสบความสำเร็จให้กับตนเองยิ่งขึ้น
บรรยากาศการฝึกอบรมจึงเต็มไปด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนรู้