• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

เทคนิคการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ...ด้วยแอสนี่


การฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ...ด้วยแอสนี่

ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ต่างได้ทำ Workshop ด้วยตัวเอง... แต่งหน้าตามขั้นตอนพร้อมๆ กันทั้ง 6 ขั้นตอนในการแต่งหน้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมฝึกอบรมที่ทุกคนรู้สึกได้ว่าเราทุกคนสวยได้ด้วยแอสนี่ ชื่นมื่นกันถ้วนหน้าทีเดียว เห็นได้จากรอยยิ้มของทุกๆ คนทันทีที่จบคอร์สในวันนั้น...