• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

Go ITALY... Go RUBY STAR


เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จัดคอร์สพิเศษ Go ITALY... Go RUBY STAR

มีความตั้งใจ ตั้งเป้าหมายไปอิตาลี่พร้อมกับความสำเร็จที่จะก้าวสู่ระดับรูบี้สตาร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ