• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

ASNI Make Up Mini Contest


ASNI Make Up Mini Contest

การประกวดการแต่งหน้าในสไตล์สีสันใหม่ ด้วย Gracefully Set เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ