• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

รอบ AUDITION


งานประกวด ASNI MAN & WOMAN 2014 รอบ AUDITION 40 คนสุดท้าย  ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557