• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

AIM STAR CONVENTION 2014


AIM STAR CONVENTION 2014

การประชุมระดับชาติ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม ฉัตรา โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ