• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

ก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม


งานประชุม เอมสตาร์ก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

     

     บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดงานประชุม เอมสตาร์ก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม BIGGER AND BETTER THAN EVER , AIM STAR WILL BE NUMBER 1 IN AEC

      นำทีมโดยผู้บริหาร ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานบริษัท และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานภายในงาน พร้อมนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับผู้นำ อาทิ คุณวชิราภรณ์ อุณหประเสริฐกุล, คุณไตรรัตน์ ชูประภาวรรณ และคุณโอฬาร วีระนนท์ ที่ตอกย้ำถึงความพร้อมของบริษัทในการก้าวไปสู่การเป็นสากล “เอมสตาร์เราจะเป็นที่ 1 ใน AEC“ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556