• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

งานสัมมนา VIP OPP


งานสัมมนา VIP OPP ไขความลับ กับโอกาสทางธุรกิจเอมสตาร์

     

     บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดสัมมนา VIP OPP ไขความลับ กับโอกาสทางธุรกิจเอมสตาร์ โดยมีนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งความรู้ ความประทับใจ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นในการเข้ามาเป็นครอบครัวเอมสตาร์ ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556