• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกัน


การฝึกอบรมพิเศษ The Most Powerful Immune มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกัน

     

     บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดฝึกอบรมพิเศษ The Most Powerful Immune มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข, อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอดีตอธิบดีกรมอนามัย มาเป็นวิทยากรพิเศษ ในการให้ความรู้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ พร้อมด้วย นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มัลติโปร เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างครบถ้วน ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556