• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

Healthy Living


จัดฝึกอบรม Healthy Living

     

     บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดฝึกอบรม Healthy Living โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบถูกวิธี พร้อมวิทยากรมากประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ โดย ภญ.ภรภัทรรัก – ภก.ศรสหณัฐฏ์ อาชามณีภาดาภัทร นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ ไวทอลสตาร์ ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556