• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายลาดกระบังรวมพลังหารสอง


  • มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายลาดกระบังรวมพลังหารสอง
    เมื่อวันอังคารที่ 20 พย. 2561 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง และนายแพทย์พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบน้ำแร่เอมสตาร์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกค่ายลาดกระบังรวมพลังหารสอง ของนิสิตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์พลังงานหารสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง