• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  • มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” สนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61 ที่ผ่านมา บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด โดย ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบ “น้ำแร่เอมสตาร์” แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาฯ ภายในงานกาชาดประจำปี 2561