เอมสตาร์กับโอกาสของทุกคน

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทเครือข่ายสัญชาติไทย เปิดดำเนินธุรกิจเครือข่ายหลายชั้น ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จนถึงวันนี้ นับเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ “เอมสตาร์” ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ ที่เป็นโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจของตนเอง สร้างรายได้ สร้างความสำเร็จ เติมเต็มความฝันของตนเอง ด้วยการทำธุรกิจที่เป็นธรรมชาติ เปลี่ยนการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประวัน ให้สามารถกลายเป็นรายได้ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง II ที่คำนวณผลตอบแทนด้วยความยุติธรรม ประกอบกับสินค้าที่มีคุณภาพที่ทำให้ใครๆ ที่ใช้สินค้า ต่างก็ได้รับความประทับใจด้วยดีตลอดมา...

นอกจากนี้ “เอมสตาร์” ยังได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปอีก 2 ประเทศ เพื่อเพิ่มการส่งมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับทุกๆ คน ได้แก่ กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ (เปิดตั้งแต่ กรกฎาคม 2551) และเมียนม่าร์ ซึ่งมี 5 สาขา ณ เมืองย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ตองยี เมาะลำไย และสาขาเนปิดอว์ (เปิดตั้งแต่ พฤษภาคม 2556)....วันนี้ “เอมสตาร์” จึงเป็นโอกาสของทุกคน...