ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเครือข่ายสัญชาติไทยที่มีรูปแบบการสร้างและการขยายธุรกิจสู่นานาประเทศ ด้วยระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุด

ผู้บริหาร

แม้นิยาม “ความสุข” ของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่ทุกๆ ความสุขสามารถเป็นจริงได้ที่...เอมสตาร์

วิสัยทัศน์

เอมสตาร์มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกคน...

เอมสตาร์กับโอกาสของทุกคน

เอมสตาร์มีความตั้งใจที่จะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจให้ทุกคนสามารถสร้างความสุข ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นว่า...ที่นี่ คือ โอกาสของทุกคน...

กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิเอมสตาร์มีบทบาทในการร่วมสนับสนุนความแข็งแรงทางสังคมในระดับนานาชาติ ทั้งทางด้านการศึกษา การสาธารณสุขพื้นฐาน ฯลฯ