วิธีการชำระเงินสำหรับลูกค้าวีไอพี

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าสำหรับลูกค้าวีไอพี

1. ชำระด้วยตนเอง

ในกรณีที่ลูกค้าวีไอพีได้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ กรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์แต่เลือกชำระเงินด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ สามารถชำระด้วย

 • เงินสด
 • บัตรเครดิต (ท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้น ๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นนำบัตรเครดิตของท่านมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต)
 • ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร / ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ , การสั่งซื้อสินค้าผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม "บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด" ตามเลขที่บัญชีธนาคารต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ออมทรัพย์ 197-0-62542-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ออมทรัพย์ 063-2-67481-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ออมทรัพย์ 000-0-03852-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินจิต ออมทรัพย์ 001-9-22954-2

ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโทรศัพท์กลับมายืนยันที่หมายเลข 02-726-9030 กด 0 เพื่อแจ้งหมายเลข Location หรือหมายเลขการทำรายการ ที่ท่านได้โอนเงิน หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: @aimstar.info หรือทาง e-mail: payment@aimstarnetwork.com ภายในเวลาทำการ จึงจะถือว่าท่านได้ยืนยันการชำระเงินแล้ว การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด เท่านั้น ที่ท่านจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: @aimstar.info หรือทาง e-mail: payment@aimstarnetwork.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • ลูกค้าวีไอพีจะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบริษัทปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่ลูกค้าวีไอพีได้ดำเนินการไว้อย่างไม่ถูกต้องและสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของลูกค้าวีไอพีในทุกกรณี
 • การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรือ อินเตอร์เน็ต ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของลูกค้าวีไอพีผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด

3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ลูกค้าวีไอพีที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ หรือทางเอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) สามารถเลือกบริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ดังนี้

การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าท่านมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยเเล้วเจ้าหน้าที่จะเเจ้งยอดเงินที่ต้องชำระเเละเลขที่ใบสั่งซื้อให้ท่านทราบ โดยทางบริษัทฯจะทำการส่ง SMS หมายเลขบาร์โค้ดทั้ง 15 หลักไปยัง หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเเละท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ด 15 หลักเเจ้งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS ท่านสามารถติดต่อที่แผนกรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ (Call Order) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-726-9030 กด 0 ตั้งเเต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวันทำการ

การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) เมื่อถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้ท่านเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะให้ท่านยืนยัน E-Mail จากนั้นให้ท่านกดที่ "กดสั่งซื้อสินค้า" ท่านจะสามารถพิมพ์ใบเเจ้งการชำระเงิน ซึ่งจะมีบาร์โค้ดเเละตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ โดยท่านสามารถนำใบเเจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้ที่ E-Mail ที่ท่านระบุไว้ขณะสั่งซื้อสินค้า

เมื่อท่านชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเเล้วจะมี E-Mail เเจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัททราบโดยอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์หรือส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระค่า สินค้าอีก ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหลังเวลา 19.30 น. บริษัทจะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป

การชำระค่าสินค้าทุกช่องทาง จะไม่สามารถรับสินค้าที่ 7-ELEVEN ในวันเดียวกัน เนื่องจากเมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือสั่งซื้อทางเอมสตาร์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) โดยเเจ้งความประสงค์ที่จะรับสินค้าที่ 7-ELEVEN ท่านจะต้องทำการชำระค่าสินค้าเข้ามาก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อเเละทำการจัดส่งสินค้าไปยัง 7-ELEVEN ที่ท่านระบุไว้ โดยระยะเวลาในการจัดส่งกรุงเทพฯเเละปริมณฑล 3 วันทำการ ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ


4. บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)

หมายถึง การสั่งซื้อสินค้า และเลือกวิธีการชำระเงินปลายทางเมื่อสินค้าส่งถึงที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยรายละเอียดการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง มีดังต่อไปนี้

 1. สำหรับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ , Line ID: @aimstar.info , การสั่งซื้อทางออนไลน์ และการสั่งซื้อผ่านเอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)
 2. จำนวนเงินสำหรับสั่งซื้อสินค้าเก็บเงินปลายทาง คือ 2,000 – 50,000 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จ และจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต)


5. บริการรับชำระเงิน Bill Payment

เป็นรูปแบบบริการรับชำระเงินซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่สามารถใช้บริการ Bill Payment มีดังต่อไปนี้

 1. การสั่งซื้อทางออนไลน์ และการสั่งซื้อผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) เมื่อท่านเลือกการชำระเงินแบบ Bill Payment จะสามารถสั่งพิมพ์ Special Pay-in Slip ได้จากหน้าเว็บไซต์
 2. การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Call Order และการสั่งซื้อทาง Line ID: @aimstar.info ให่ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอชำระเงินแบบ Bill Payment” เจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสชำระเงินให้ทราบ

  ตัวอย่างรหัสชำระเงิน
  รหัสบริษัท: 35396 (สำหรับธนาคารกสิกรไทย) 1388 (สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
  หมายเลข Reference 1: 0000001 (รหัสนักธุรกิจ)
  หมายเลข Reference 2: 001520530207 (เลขที่ใบสั่งซื้อ)
  จำนวนเงินที่ต้องชำระ 19330 บาท

  ท่านสามารถเลือกชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ดังนี้

  1. ตู้ ATM     2. Internet Banking     3. Mobile Banking    4. เคาน์เตอร์ธราคารทุกสาขา

  อัตราค่าธรรมนียม

  1. ธนาคารกสิกรไทย: ทุกยอดการสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ

  2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา: กรุงเทพ ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ต่างจังหวัด ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ กรณีเกิน 1 แสนบาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท


การรับสินค้า และ การจัดส่งสินค้า

ลูกค้าวีไอพีสามารถรับสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ

1. การรับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 • ลูกค้าวีไอพีสามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

2. จัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในระบบทะเบียนสมาชิก

 • บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าวีไอพี ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทเท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง ลูกค้าวี ไอพีจะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการสั่ง ซื้อสินค้า บริษัทจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
 • บริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • กรุงเทพมหานคร
   - สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป ของการสั่งซื้อสินค้า
  • - สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทจะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) ดังมีรายการต่อไปนี้
พื้นที่ที่สามารถจัดส่งได้ภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) คือ
จ.ตราด - อ.เกาะช้าง จ.พังงา - อ.เกาะยาว จ.พะเยา - อ.เชียงม่วน จ.กระบี่ - อ.เกาะลันตา จ.ลำพูน - อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำปาง - อ.สบปราบ, อ.แม่พริก จ.ยะลา - อ.บันนังสตา, อ.เบตง, อ.ธารโต จ.สุราษฎร์ธานี- อ.เกาะพงัน จ.ปัตตานี- อ.โคกโพธิ์ จ.กาญจนบุรี- อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี, อ.ศรีสวัสดิ์จ.แม่ฮ่องสอน - อ.เมือง, อ.แม่สะเรียง, อ.ปาย จ.เชียงใหม่ - อ.ฮอด, อ.สะเมิง, อ.ดอยเต่า, อ.แม่แจ่ม, อ.อมก๋อย, อ.เวียงแหง จ.เชียงราย - อ.เวียงป่าเป้า, อ.แม่สรวย, อ.แม่จะดีย์, อ.เวียงแก่น, กิ่ง อ.ขุนตาล จ.นราธิวาส - อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, อ.ระแงะ, อ.สุไหงปาดี, อ.รือเสาะ, อ.แว้ง, อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร, อ.จะแนะ
พื้นที่ที่สามารถจัดส่งได้ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) คือ
จ.น่าน - กิ่ง อ.บ่อเกลือ, จ.ตาก - อ.อุ้มผาง, จ.เพชรบูรณ์- อ.น้ำหนาว, จ.แม่ฮ่องสอน - อ.แม่ลาน้อย, อ.ขุนยวม, อ.ปางมะผ้า

3. จัดส่งไปยังร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน หรือตามที่ระบุ

รายละเอียดในการเลือกใช้บริการ "สะดวกรับสินค้าที่ร้าน 7-Eleven"

 • กรณีที่ท่านเลือกบริการจัดส่งสินค้าไปที่ร้าน 7-Eleven ท่านจะต้องทราบว่า เลขประจำสาขาของร้าน 7- Eleven นั้นๆ คือเลขอะไร โดยสังเกตจากหมายเลข 4 หลัก ที่เด่นชัดอยู่หน้ากระจกร้านด้านซ้ายหรือด้านขวา
 • กรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมมอบอำนาจ และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 • กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อทราบว่า ท่านต้องการให้จัดส่งไปที่ร้าน 7-Eleven สาขาใด
 • กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และต้องการให้จัดส่งสินค้า ท่านจะต้องกดเลือก การจัดส่งสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven

ระยะเวลาการรับสินค้า

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าวีไอพีภายใน 3 วัน
 • ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าวีไอพีภายใน ไม่เกิน 5-7 วัน **ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
 • บริษัทฯ จะมีการส่ง SMS ให้ลูกค้าวีไอพีทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า 3 ครั้ง คือ
  • ครั้งที่ 1 : ขณะที่สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังร้าน 7-Eleven (ระบุเลขประจำสาขาร้าน 7-Eleven) ที่ท่านแจ้งไว้
  • ครั้งที่ 2 : เมื่อสินค้าไปถึงร้าน 7-Eleven แล้ว (ระบุเลขประจำสาขาร้าน 7-Eleven) ที่ท่านแจ้งไว้ จะมี SMS แจ้งให้ท่านสามารถไปรับสินค้าได้ 24 ชั่วโมง ภายใน 3 วันนับจากวันที่ สินค้าไปถึงร้าน 7-Eleven แล้ว
  • ครั้งที่ 3 : เมื่อท่านรับสินค้าแล้ว จะมี SMS แจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่า ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น
 • กรณีที่ลูกค้าวีไอพีมิได้ไปรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 3 วัน) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัท และท่านต้องติดต่อมายัง บริษัทฯ เพื่อมารับสินค้าด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
วิธีการรับสินค้า ข้อดี ข้อเสีย
 • รับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
 • เหมาะเฉพาะกรณีที่อยู่ใกล้สาขา
 • จัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในระบบทะเบียนสมาชิก
 • จัดส่งไปยังร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน หรือตามที่ระบุ
 • สินค้าจะจัดส่งมายังที่อยู่ของท่านภายใน
  1-3 วันทำการ
 • ท่านสามารถแวะรับสินค้าที่ร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน หรือตามที่ท่านระบุได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มี SMSแจ้งให้ท่านทราบ 3 ครั้ง
  1. เมื่อสินค้าอยู่ในระหว่างการจัดส่ง
  2. เมื่อสินค้าได้จัดส่งไปถึง 7-Eleven ตามที่ท่านระบุแล้ว
  3. เมื่อท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ต้องมีคนรอรับสินค้าตามที่นัดหมายทุกครั้ง
 • สินค้าต้องใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าเดิมเล็กน้อย คือ ภายใน 3-7 วันทำการ
 • บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป
 • บริษัทจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าวีไอพี เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 บาท ขึ้นไป โดยมีค่าบริการจัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ค่าบริการจัดส่งสินค้า
 • กรณีสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ
 • หากสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศ

หมายเหตุ

 1. การสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทไม่ได้รับแจ้งยืนยันการชำระเงินจากท่าน ภายในเวลา 19.30 น. ของวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อสินค้า รายการนั้นๆจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 2. ลูกค้าวีไอพี ที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ และต้องการมาชำระเงินพร้อมรับสินค้าด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขอ้างอิงของ การสั่งซื้อที่ได้รับจากพนักงานรับโทรศัพท์ สำหรับกรณีที่ให้ผู้อื่นมาชำระเงิน หรือรับสินค้าแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ อำนาจด้วยทุกครั้ง
 3. สำหรับลูกค้าวีไอพี ที่อยู่ต่างจังหวัดและสั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทจัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณาแจ้งมา ยังบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป