วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

1. ชำระด้วยตนเอง

ในกรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์ได้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์บริการ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค สาขานั้นๆ หรือ กรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์แต่เลือกชำระเงินด้วยตนเองที่สาขา สามารถชำระด้วย

 • เงินสด
 • บัตรเครดิต (ท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้น ๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นนำบัตรเครดิตของท่านมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)
 • ใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher)

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร / ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ , การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และ การสั่งซื้อสินค้าผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม "บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด" ตามเลขที่บัญชีธนาคารต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ออมทรัพย์ 197-0-62542-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ออมทรัพย์ 063-2-67481-3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นานาเหนือ ออมทรัพย์ 000-0-03852-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินจิต ออมทรัพย์ 001-9-22954-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสุขุมวิท ซ.3/1 ออมทรัพย์ 074-2-11756-1

ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโทรศัพท์กลับมายืนยันที่หมายเลข 02-726-9030 กด 0 เพื่อแจ้งหมายเลข Location หรือหมายเลขการทำรายการ ที่ท่านได้โอนเงิน หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: @aimstar.info หรือทาง e-mail: payment@aimstarnetwork.com ภายในเวลาทำการ จึงจะถือว่าท่านได้ยืนยันการชำระเงินแล้ว การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด เท่านั้น ที่ท่านจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: @aimstar.info หรือทาง e-mail: payment@aimstarnetwork.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบริษัทปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่นักธุรกิจเอมสตาร์ได้ดำเนินการไว้อย่างไม่ถูกต้องและสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของนักธุรกิจเอมสตาร์ในทุกกรณี
 • การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรือ อินเตอร์เน็ต ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของนักธุรกิจเอมสตาร์ผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด

3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นักธุกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ , การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และ การสั่งซื้อสินค้าผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) สามารถเลือกบริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ดังนี้

การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าท่านมีความประสงค์ที่จะชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยเเล้วเจ้าหน้าที่จะเเจ้งยอดเงินที่ต้องชำระเเละเลขที่ใบสั่งซื้อให้ท่านทราบ โดยทางบริษัทฯจะทำการส่ง SMS หมายเลขบาร์โค้ดทั้ง 15 หลักไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเเละท่านสามารถนำเลขที่บาร์โค้ด 15 หลักเเจ้งกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ SMS ท่านสามารถติดต่อที่แผนกรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ (Call Order) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-726-9030 กด 0 ตั้งเเต่เวลา 10.30-19.30 น. ของทุกวันทำการ

การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้ท่านเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะให้ท่านยืนยัน E-Mail เเละเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้ท่านกดที่ "กรุณากดปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ" ท่านจะสามารถพิมพ์ใบเเจ้งการชำระเงิน ซึ่งจะมีบาร์โค้ดเเละตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ โดยท่านสามารถนำใบเเจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้ที่ E-Mail ที่ท่านระบุไว้ขณะสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) เมื่อถึงขั้นตอนการชำระค่าสินค้าให้ท่านเลือกวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะให้ท่านยืนยัน E-Mail จากนั้นให้ท่านกดที่ "กดสั่งซื้อสินค้า" ท่านจะสามารถพิมพ์ใบเเจ้งการชำระเงิน ซึ่งจะมีบาร์โค้ดเเละตัวเลข 15 หลักระบุอยู่ โดยท่านสามารถนำใบเเจ้งการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อทำการชำระค่าสินค้าได้ หากต้องการพิมพ์ซ้ำสามารถเข้าไปพิมพ์ซ้ำได้ที่ E-Mail ที่ท่านระบุไว้ขณะสั่งซื้อสินค้า

เมื่อท่านชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเเล้วจะมี E-Mail เเจ้งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัททราบโดยอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์หรือส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าอีก ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหลังเวลา 19.30 น. บริษัทจะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป และท่านจะสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น ท่านสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 มิ.ย. 59 เเละท่านได้ทำการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 มิ.ย. 59 บริษัทฯจะยืนยันการชำระเงินของท่านในวันที่ 21 มิ.ย. 59 ทั้งนี้ยอดธุกิจของท่านจะเเสดงในรายงานวันที่ 21 มิ.ย. 59

*การสั่งซื้อเเบบ BEC เเละการชำเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหลังเวลา 19.30 น. ท่านจะสามารถเเจงยอด BEC ได้ในวันทำการถัดไป ดังนั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการทำรายการในลักษณะเช่นนี้ในวันสิ้นเดือน

การชำระค่าสินค้าทุกช่องทาง จะไม่สามารถรับสินค้าที่ 7-ELEVEN ในวันเดียวกัน เนื่องจากเมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือสั่งซื้อทางออนไลน์โดยเเจ้งความประสงค์ที่จะรับสินค้าที่ 7-ELEVEN ท่านจะต้องทำการชำระค่าสินค้าเข้ามาก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อเเละทำการจัดส่งสินค้าไปยัง 7-ELEVEN ที่ท่านระบุไว้ โดยระยะเวลาในการจัดส่งกรุงเทพฯเเละปริมณฑล 3 วันทำการ ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ


4. ชำระผ่าน mPOS

เป็นบริการพิเศษเพิ่มเติมที่บริษัทอนุญาตให้นักธุรกิจเอมสตาร์ สามารถสั่งซื้อเครื่อง mPOS (เอ็มโพส) กับทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบอ่านบัตรเครดิตเคลื่อนที่ ท่านละ 1 เครื่อง โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่เท่านั้น (ชำระเงินค่าเครื่อง mPOS 2,200 บาท พร้อมเเจ้งชื่อ - นามสกุล รหัสสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เเละอีเมลล์ของท่าน)

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน K-PowerP@y (mPOS)

 1. Download K-Merchant App. จาก App Store หรือ Google Play
 2. ติดอุปกรณ์ mPOS เข้ากับมือถือของท่าน หน้าจอจะเเสดง Reader Serial Number และให้กดปุ่ม Activate Now
 3. ใส่ User ID (Staff Name) เเละใส่ Temporary Pin (Staff Pin) ที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านทาง e-mail แล้ว
 4. ใส่ Activation Code (รหัสเปิดใช้บริการ) ที่ธนาคารได้ส่งให้ท่านทาง SMS เเล้ว
 5. กดปุ่ม Continue เพื่อเปิดการใช้บริการ
 6. จากนั้นให้ท่านตั้งรหัสลับส่วนตัวใหม่ (เป็นตัวเลข 6 หลักเท่านั้น)
 7. เครื่อง mPOS ของท่านก็จะพร้อมสำหรับการใช้งาน

ขั้นตอนการรูดใช้บัตรเครดิต

 1. เสียบเครื่อง mPOS ของท่านเข้ากับมือถือ
 2. เปิด App K-PowerP@y
 3. หน้าจอจะเเสดง เพื่อให้ท่านใส่รหัสลับของท่าน (ใส่รหัสผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)
 4. กดปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ
 5. หน้าจอจะเเสดงโลโก้เอมสตาร์ และให้กดปุ่ม Start Accepting Payment
 6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ พร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง แล้ว กด Pay Now เพื่อทำรายการต่อ
 7. เลือก OK เพื่อทำรายการต่อ
 8. จากนั้นให้เสียบบัตรเครดิตที่ต้องการชำระเงิน เพื่อขออนุมัติวงเงิน (Verify Card)
 9. เมื่อได้รับอนุมัติเเล้ว หน้าจอจะเเสดงพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าเซ็นชื่อ โดยใช้นิ้วมือ หรือ ปากกาเขียน iPAD
 10. กด Continue
 11. ใส่เบอร์มือถือของเจ้าของบัตรเครดิต และใส่ E-mail ของเจ้าของบัตรเครดิต (ถ้ามี)
 12. จากนั้นให้กด Send e-Receipt
 13. หน้าจอจะเเสดงคำว่า THANK YOU เเละสรุปจำนวนเงินให้ทราบอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการทำรายการ

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ mPOS

 1. ทางบริษัทจะตรวจสอบจำนวนเงินกับรายการสั่งซื้อที่ท่านทำรายการเเล้ว เเละดำเนินการยืนยันการชำระเงิน (ออกใบเสร็จรับเงิน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ท่านได้ทำรายการดังกล่าว
 2. ในกรณีที่ท่านทำรายการชำระเงินหลังจากเวลา 19.30 น. ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยืนยันการชำระเงินเป็นวันทำการถัดไป
 3. กรณีที่ท่านชำระเงินไม่ตรงกับจำนวนที่ต้องการ ท่านสามารถโทรศัพท์มายังบริษัท 02-726-9030 ภายในเวลาไม่เกิน 19.30 น. เพื่อทำการยกเลิกรายการนั้นๆ ได้ทันที เเต่หากเกินเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะต้องติดต่อทางธนาคารในการยกเลิกรายการชำระเงิน เเละคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 5-7 วันทำการ
 4. ขั้นตอนการทำรายการชำระเงินผ่านอุปกรณ์ mPOS ของเจ้าของเครื่อง mPOS
  • ท่านทำรายการสั่งซื้อสินค้าก่อน เเล้วจึงทำรายการชำระเงินผ่าน mPOS ภายหลังท่านได้ทำรายการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (ทั้งทางออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ เป็นเเบบ BEC หรือปกติก็ได้) จากนั้น ท่านจึงทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง mPOS ตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ ซึ่งจะต้องตรงกับจำนวนเงิน ที่ท่านรูดผ่านเครื่อง mPOS เท่านั้น (ห้ามขาดหรือเกิน)
  • กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าแบบ BEC และชำระเงินผ่านระบบ mPOS หลังเวลา 19.30 น. ท่านจะไม่สามารถทำการเเจงยอด BEC ได้ในทันที เนื่องจากบริษัทจะต้องยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการทำรายการในลักษณะเช่นนี้ในวันสิ้นเดือน

5. บริการเก็บเงินปลายทาง COD (Cash On Delivery)

หมายถึง การสั่งซื้อสินค้า และเลือกวิธีการชำระเงินปลายทางเมื่อสินค้าส่งถึงที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยรายละเอียดการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง มีดังต่อไปนี้

 1. สำหรับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ , Line ID: @aimstar.info , การสั่งซื้อทางออนไลน์ และการสั่งซื้อผ่านเอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)
 2. จำนวนเงินสำหรับสั่งซื้อสินค้าเก็บเงินปลายทาง คือ 2,000 – 50,000 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จ และจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต)
 3. กรณีสั่งซื้อแบบปกติคะแนน (พีวี) จะเข้าเป็นยอดธุรกิจหลังจากที่ได้มีการชำระเงินแล้วเท่านั้น (ภายใน 2 - 3 วันทำการ)
 4. กรณีสั่งซื้อแบบ BEC จะสามารถแจงยอดได้หลังจากที่ได้มีการชำระเงินแล้วเท่านั้น (ภายใน 2 - 3 วันทำการ) ท่านจะต้องระมัดระวังในการสั่งซื้อในช่วงปลายเดือน
 5. กรณีสั่งซื้อแบบ BEC สำหรับสินค้าโปรโมชั่น ท่านสามารถซื้อได้ก่อนวันสิ้นสุดวันโปรโมชั่นนั้นๆ 5 วัน


6. บริการรับชำระเงิน Bill Payment

เป็นรูปแบบบริการรับชำระเงินซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่สามารถใช้บริการ Bill Payment มีดังต่อไปนี้

 1. การสั่งซื้อทางออนไลน์ และการสั่งซื้อผ่าน เอมสตาร์ ช้อปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online) เมื่อท่านเลือกการชำระเงินแบบ Bill Payment จะสามารถสั่งพิมพ์ Special Pay-in Slip ได้จากหน้าเว็บไซต์
 2. การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Call Order และการสั่งซื้อทาง Line ID: @aimstar.info ให่ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “ขอชำระเงินแบบ Bill Payment” เจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสชำระเงินให้ทราบ

  ตัวอย่างรหัสชำระเงิน
  รหัสบริษัท: 35396 (สำหรับธนาคารกสิกรไทย) 1388 (สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
  หมายเลข Reference 1: 0000001 (รหัสนักธุรกิจ)
  หมายเลข Reference 2: 001520530207 (เลขที่ใบสั่งซื้อ)
  จำนวนเงินที่ต้องชำระ 19330 บาท

  ท่านสามารถเลือกชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ดังนี้

  1. ตู้ ATM     2. Internet Banking     3. Mobile Banking    4. เคาน์เตอร์ธราคารทุกสาขา

  อัตราค่าธรรมนียม

  1. ธนาคารกสิกรไทย: ทุกยอดการสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ

  2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา: กรุงเทพ ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ต่างจังหวัด ค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ กรณีเกิน 1 แสนบาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

การรับสินค้า และ การจัดส่งสินค้า

นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถรับสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ

1. การรับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา

 • นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ไปดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่า เป็นสาขาใดที่ท่านจะไปรับสินค้า

2. จัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในระบบทะเบียนสมาชิก

 • บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจเอมสตาร์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทเท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจเอมสตาร์จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
 • บริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป ของการสั่งซื้อสินค้า
  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการ
  • โดยทั่วไปบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทจะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) ดังมีรายการต่อไปนี้
พื้นที่ที่สามารถจัดส่งได้ภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) คือ
ตราด – อ.เกาะช้าง
แม่ฮ่องสอน – อ.เมือง
กาญจนบุรี – อ.ทองผาภูมิ , อ.สังขละบุรี
กระบี่ – อ.เกาะลันตา
สุราษฎร์ธานี – อ.เกาะพงัน
ปัตตานี – อ.โคกโพธิ์
ยะลา – อ.บันนังสตา , อ.เบตง, อ.ธารโต
นราธิวาส – อ.ตากใบ , อ.สุไหงโกลก , อ.ระแงะ , อ.สุไหงปาดี , อ.รือเสาะ , อ.แว้ง , อ.สุคิริน , อ.ศรีสาคร , อ.จะแนะ
พื้นที่ที่สามารถจัดส่งได้ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ) คือ
แม่ฮ่องสอน – อ.แม่สะเรียง , อ.เมือง , อ.แม่ลาน้อย , อ.ปาย , อ.ขุนยวม , อ.ปางมะผ้า

3. จัดส่งไปยังร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน หรือตามที่ระบุ

 • กรณีที่ท่านเลือกบริการจัดส่งสินค้าไปที่ร้าน 7-Eleven ท่านจะต้องทราบว่า เลขประจำสาขาของร้าน 7- Eleven นั้นๆ คือเลขอะไร โดยสังเกตจากหมายเลข 4 หลักที่เด่นชัดอยู่หน้ากระจกร้านด้านซ้ายหรือด้านขวา
 • กรณีที่ท่านมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับสินค้าแทน ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมมอบอำนาจ และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 • กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อทราบว่า ท่านต้องการให้จัดส่งไปที่ร้าน 7-Eleven สาขาใด
 • กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และต้องการให้จัดส่งสินค้า ท่านจะต้องกดเลือก การจัดส่งสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven

ระยะเวลาการรับสินค้า

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน 3 วัน
 • ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจเอมสตาร์ภายใน ไม่เกิน 5-7 วัน **ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
 • บริษัทฯ จะมีการส่ง SMS ให้นักธุรกิจเอมสตาร์ทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า 3 ครั้ง คือ
  • ครั้งที่ 1 : ขณะที่สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังร้าน 7-Eleven (ระบุเลขประจำสาขาร้าน 7-Eleven) ที่ท่านแจ้งไว้
  • ครั้งที่ 2 : เมื่อสินค้าไปถึงร้าน 7-Eleven แล้ว (ระบุเลขประจำสาขาร้าน 7-Eleven) ที่ท่านแจ้งไว้ จะมี SMS แจ้งให้ท่านสามารถไปรับสินค้าได้ 24 ชั่วโมง ภายใน 3 วันนับจากวันที่สินค้าไปถึงร้าน 7-Eleven แล้ว
  • ครั้งที่ 3 : เมื่อท่านรับสินค้าแล้ว จะมี SMS แจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่า ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น
 • กรณีที่นักธุรกิจเอมสตาร์มิได้ไปรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 3 วัน) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัท และท่านต้องติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อมารับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค สาขาใดสาขาหนึ่งที่ท่านสะดวกที่สุด
วิธีการรับสินค้า ข้อดี ข้อเสีย
 • รับสินค้าด้วยตนเองที่สาขา
 • สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
 • เหมาะเฉพาะกรณีที่อยู่ใกล้สาขา
 • จัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในระบบทะเบียนสมาชิก
 • จัดส่งไปยังร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน หรือตามที่ระบุ
 • สินค้าจะจัดส่งมายังที่อยู่ของท่านภายใน
  1-3 วันทำการ
 • ท่านสามารถแวะรับสินค้าที่ร้าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน หรือตามที่ท่านระบุได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มี SMSแจ้งให้ท่านทราบ 3 ครั้ง
  1. เมื่อสินค้าอยู่ในระหว่างการจัดส่ง
  2. เมื่อสินค้าได้จัดส่งไปถึง 7-Eleven ตามที่ท่านระบุแล้ว
  3. เมื่อท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ต้องมีคนรอรับสินค้าตามที่นัดหมายทุกครั้ง
 • สินค้าต้องใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าเดิมเล็กน้อย คือ ภายใน 3-7 วันทำการ
 • บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆไป
 • สำหรับกรณีที่สั่งซื้อมากกว่า 1 รหัส หรือเรียกว่า การสั่งซื้อแบบกลุ่ม (Group Order) ท่านจะต้องเลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าของทั้งกลุ่มจากที่อยู่ของสมาชิกในกลุ่มท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น
 • บริษัทจะส่งสินค้าให้กับนักธุรกิจเอมสตาร์ โดยมิได้จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำหรือน้ำหนักแต่อย่างใด โดยมีค่าบริการจัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ค่าบริการจัดส่งสินค้า
 • กรณีสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ
 • หากสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง 100 บาททั่วประเทศ

หมายเหตุ

 1. การสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทไม่ได้รับแจ้งยืนยันการชำระเงินจากท่าน ภายในเวลา 19.30 น. ของวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อสินค้า รายการนั้นๆจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 2. นักธุรกิจเอมสตาร์ที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ และต้องการมาชำระเงินพร้อมรับสินค้าด้วยตนเอง ณ สาขาที่ระบุไว้ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขอ้างอิงของการสั่งซื้อที่ได้รับจากพนักงานรับโทรศัพท์ สำหรับกรณีที่ให้ผู้อื่นมาชำระเงิน หรือรับสินค้าแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจด้วยทุกครั้ง
 3. การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และต้องการมารับสินค้า ณ สาขาที่ระบุไว้ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขอ้างอิงของการสั่งซื้อออนไลน์ทุกครั้ง
 4. สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่อยู่ต่างจังหวัดและสั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทจัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณาแจ้งมายังบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป