ภญ.สิปปมาศ – นพ.ภัทร อำนาจตระกูล

 ภญ-สิปปมาศ-นพ.ภัทร อำนาจตระกูล

ผู้สปอนเซอร์ :

อาชีพ :

วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ :

     นพ.ภัทร จบการศึกษาคณะแพทย์ศาตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาสัลยศาตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยบาลภูมิพลอดุลยเดช ส่วน ภญ.สิปปมาส จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจบการศึกษาปริญญาโทคณะบริหารและการจัดการ จากสถาบันพัฒนศาตร์ ตั้งแต่เรียนจบ ภญ.สิปปมาศทำงานเป็นผู้แทนยาอยู่บริษัทยาข้ามชาติอันดับหนึ่งของโลก เป็นเวลา 8 ปีเต็ม รู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับงานประจำที่ทำอยู่ทั้งทางรายได้ และสวัสดิการ แต่ก็มองหาโอกาส อยากทำธุรกิจส่วนตัวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำงาน แต่เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อน  ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดี จนวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับ ภญ.ภรภัทร ศรีเลิศรส  และได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเอมสตาร์ ฟังครั้งแรกไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับธุรกิจ แต่รู้สึกเอะใจว่าทำไมคนที่มีนิสัยไม่ช่างพูดอย่าง ภญ.ภรภัทร จึงเข้ามาทำธุรกิจเอมสตาร์ และโดยส่วนตัวก็ไม่ได้รังเกียจคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแต่อย่างใด เพียงแต่ตัวเองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเครือข่าย และคิดว่าคนที่สามารถทำงานลักษณะนี้ได้น่าจะมีบุคลิคพิเศษ เช่น พูดเก่ง มีเพื่อนเยอะ เป็นต้น เมื่อสอบถามรายละเอียดของรายได้และแผนธุรกิจของเอมสตาร์ ก็รู้สึกสนใจ จึงเริ่มต้นเข้าไปเรียนรู้ใน Center, The Winner, VIP/Opp และงาน Camp ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่สามารถสร้างคนธรรมดาให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ การสร้างธุรกิจด้วยระบบที่ถูกต้อง สารถสร้างรายได้และความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งแตกต่างจากงานประจำ ต้องแลกด้วยแรงงานและเวลา เพื่อรับรายได้ในแต่ละเดือน

     ส่วน นพ.ภัทร รับราชกาลที่โรงพยาบาล ซึ่งระหว่างที่ ภญ.สิปปมาศ ทำธุรกิจเอมสตาร์นั้น นพ.ภัทร ก็ยังไม่เปิดใจกับธุรกิจเอมสตาร์ แต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาที่ปักกิ่ง ทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของคุณหมอทั้งสอง นพ.ภัทร จึงเริ่มสนใจธุรกิจเอมสตาร์มากขึ้น วันหนึ่งเมื่อคุณพ่อของ นพ.ภัทร ประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมอง ทำให้ต้องแบ่งเวลามาดูแลคุณพ่อ ในช่วงนั้นทำให้รายได้ของ นพ.ภัทร ลดลงจากเดิมมากว่าครึ่ง เนื่องจากไม่ได้ทำงานพิเศษที่ โรงพยาบาลเอกชน แต่รายได้ของ ภญ.สิปปมาศ กลับไม่ลดลงเลย จึงทำให้เข้าใจคำว่าสาเหตุของรายได้อย่างแท้จริง คือวันที่เราไม่สามารถทำงานได้ รายได้ของเราก็หายไป

     ทุกวันนี้ทั้งสองมีความสุขกับการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลถึงความไม่แน่นอนในอนาคต จึงรู้สึกขอบคุณเครื่องมือที่มีชื่อว่า ธุรกิจเอมสตาร์จริงๆ.......