ทพ.คมศักดิ์ โชคอำนวย

ทพ.คมศักดิ์ โชคอำนวย

ผู้สปอนเซอร์ : จันทิรา สำเร็จผล - สถาพร ปานศักดิ์

อาชีพ : ทันตแพทย์

วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 31 กรกฎาคม 2552