ชลิดา กุลธรฉัตรคุปต์

ชลิดา กุลธรฉัตรคุปต์

ผู้สปอนเซอร์ : สถาพร ปานศักดิ์ - จันทิรา สำเร็จผล

อาชีพ : อดีตพนักงานบริษัทเอกชน

วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 23 กรกฎาคม 2552