อ่าหลีม - มะลิวัล แอหลัง

อ่าหลีม - มะลิวัล แอหลัง 

  ผู้สปอนเซอร์ : อานนท์ อักษรชู

  อาชีพ : ทำสวน

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 7 กุมภาพันธ์ 2551