ด.ต.ศรัณย์ยุทธ - เพลินพิศา จิรธนรุ่งโรจน์

ด.ต.ศรัณย์ยุทธ - เพลินพิศา จิรธนรุ่งโรจน์

  ผู้สปอนเซอร์ : เยาวเรศ กฤตศิลปานนท์

  อาชีพ : อดีตข้าราชการตำรวจ

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 7 พฤษภาคม 2550