นิวัฒน์ วาดทองหลาง

นิวัฒน์ วาดทองหลาง

  ผู้สปอนเซอร์ : น้ำเพชร อ้อยหวาน - กองคำ วงค์ยาง

  อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 21 มกราคม 2556