อมฤต - ชัชชญา ธนะภาวริศ

อมฤต - ชัชชญา ธนะภาวริศ

 ผู้สปอนเซอร์ : อรรถพงษ์ ทองใบ

 อาชีพ : รับราชการ - พนักงานบริษัท

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 5 กรกฎาคม 2556