อัควัฒน์ กีรติรวีพัชร์

อัควัฒน์ กีรติรวีพัชร์

 ผู้สปอนเซอร์ : ชาติ ฤทธิ์หิรัญ

 อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 27 พฤศจิกายน 2555