พาขวัญ วัฒนชัย

พาขวัญ วัฒนชัย

 ผู้สปอนเซอร์ : ภญ.ภรภัทรรัก - ศรสหณัฐฏ์ อาชาณีภาดา

 อาชีพ :

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 25 มีนาคม 2552