ฉลาด ราโชติ

ฉลาด ราโชติ

 ผู้สปอนเซอร์ : น้ำเพชร อ้อยหวาน - กองคำ วงค์ยาง

 อาชีพ : อดีตนักการเมือง

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 12 ธันวาคม 2554