วาสนา - จักรพงษ์ อภิญญาภิชน

วาสนา - จักรพงษ์ อภิญญาภิชน

 ผู้สปอนเซอร์ : ทรัพย์นภา - ประกรณ์เกียรติ ชวลิตสกุลชัย

 อาชีพ : ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอกชน

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 6 กรกฎาคม 2553