สุนิศา - สมบัติ เมืองน้อย

สุนิศา - สมบัติ เมืองน้อย

 ผู้สปอนเซอร์ : แสงเดือน สมบูรณ์

 อาชีพ : อดีตแม่บ้าน

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 14 สิงหาคม 2551