บุญส่ง นนทธิ

บุญส่ง นนทธิ

 ผู้สปอนเซอร์ : ธนวรรณ เข็มคง

 อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

 วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 27 กุมภาพันธ์ 2552