เฉลี่ยง จิตนา

เฉลี่ยง จิตนา

  ผู้สปอนเซอร์ : ณัชชา หิรัณยโกวิท - นิวัติ โคตรดก

  อาชีพ :

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 3 ตุลาคม 2554