ณธญพงษ์ ภักค์เรืองฤทธิ์ - มาลี แซ่หลี

ณธญพงษ์ ภักค์เรืองฤทธิ์ - มาลี แซ่หลี

  ผู้สปอนเซอร์ : มานิต - พอตา สัมฤทธิ์โสภาค

  อาชีพ : อดีตค้าขายเสื้อผ้า

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 12 พฤษภาคม 2552