ภัทธรี - ประสาธน์ หนองตรุด

ภัทธรี - ประสาธน์ หนองตรุด

  ผู้สปอนเซอร์ : วรเดช ขัติยะ

  อาชีพ : พนักงานธนาคาร

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 4 มีนาคม 2551