ภัทรานิษฐ์ - นิธิรุจน์ วุฒิอริยวัฒน์

ภัทรานิษฐ์-นิธิรุจน์ วุฒิอริยวัฒน์

  ผู้สปอนเซอร์ : พรภินันท์ - นิธิโรจน์ เสรีตระกูลชัย

  อาชีพ : พนักงานประจำสถานีโทรทัศน์ - ธุรกิจประกันภัย

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 18 ธันวาคม 2552