พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทร

พรเมธินท์ ฐิติพงษ์วรภัทร

  ผู้สปอนเซอร์ : สุวิทชัย แซ่ตั้ง

  อาชีพ : รับราชการครู

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 26 กันยายน 2550