ศิณรัศม์ วัฒนกุลธิรัตน์

ศิณรัศม์ วัฒนกุลธิรัตน์

  ผู้สปอนเซอร์ : วัชพล แซ่อั้ง

  อาชีพ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 8 กรกฎาคม 2552