เตชิต ไพศาลธนิก - ปวีนา พลวงค์

เตชิต ไพศาลธนิก - ปวีนา พลวงค์

  ผู้สปอนเซอร์ : น้ำเพชร อ้อยหวาน-กองคำ วงค์ยาง

  อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

  วันที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ : 15 ตุลาคม 2555