นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับแพลทตินัมสตาร์

ไตรณรงค์ - พรรณี ห้องแซง
ทศนคร วงค์ยาง
อัฑฒ์อภิพล ไทยสุวรรณ

ปริศนา ชัยธนะตระกูล - รังสิต ศุขเขษม
พรอนงค์ ครุทธา - จีรพล หน้าเสือ

สิทธิโชค - สมพร จะก่อ
อดิศักดิ์ - จารุวรรณ ปากดีหวาน