• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

การเริ่มต้นธุรกิจเอมสตาร์

การเริ่มต้นธุรกิจเอมสตาร์

การเริ่มต้นธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้อง ทั้งแนวคิด และการลงมือทำ นับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างองค์กรธุรกิจเอมสตาร์ให้แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด การดำเนินธุรกิจเอมสตาร์อย่างถูกต้อง จึงเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการสร้างรายได้และความสำเร็จที่สวยงาม มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

1. การใช้ผลิตภัณฑ์

คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ นักธุรกิจเอมสตาร์ควรเริ่มต้นจากการใช้สินค้าด้วยตนเองเพื่อจะได้สัมผัสและค้นพบความประทับใจจากการใช้สินค้า สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำสินค้าให้กับผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เกิดการขยายตัวของเครือข่ายของผู้ใช้สินค้าและเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการสร้างความสำเร็จ

2. การสปอนเซอร์

คือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเอมสตาร์และตัดสินใจสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของเรา เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จ (บางคนที่เราให้การสปอนเซอร์เขาอาจจะสนใจเพียงต้องการใช้สินค้าก็สามารถสมัครเป็นลูกค้าวีไอพี) ปริมาณและคุณภาพของการสปอนเซอร์มีผลโดยตรงต่อขนาดของความสำเร็จ หากเราเป็นผู้หนึ่งที่มีความตั้งใจในการสร้างความสำเร็จขนาดใหญ่ เราต้องมีปริมาณการสปอนเซอร์ที่สูงโดยเฉลี่ย 20-30 รหัสในเดือนแรก

3. การประชุม

คือลักษณะการทำงานที่มีความสำคัญมากในธุรกิจเอมสตาร์ โดยการประชุมจะมีหลายรูปแบบและหลายวัตถุประสงค์ เช่น การประชุมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า แผนธุรกิจ เทคนิคการทำงาน การพิชิตเป้าหมาย ฯลฯ นักธุรกิจเอมสตาร์ ควรนำพาตนเองและองค์กรธุรกิจเข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นโดยบริษัทหรือผู้นำในกลุ่มของตน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรที่จำเป็นต่อการรองรับความสำเร็จขนาดใหญ่ นอกจากนี้นักธุรกิจเอมสตาร์ยังสามารถจัดประชุมกลุ่มย่อยเองเพื่อสอนงานสมาชิกใหม่ และเพิ่มปริมาณผู้สมัครเข้าร่วมธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในองค์กรธุรกิจของตน

4. การเรียนรู้

คือสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หากเราต้องการให้องค์กรเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราต้องเริ่มที่ตัวเรา เมื่อเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ผู้คนที่อยู่ในองค์กรเราก็จะทำตามแบบเรา และส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ลงไปเป็นทอดๆ การเรียนรู้ในเอมสตาร์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

4.1 การเรียนรู้แบบออฟไลน์ คอร์สการเรียนรู้ลักษณะนี้บริษัท ได้จัดอยู่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง อาทิ

  • คอร์สที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เลย เช่น ความรู้ผลิตภัณฑ์, ศักยภาพสินค้าสู่การเดินทางรอบโลก, การฝึกอบรมแต่งหน้าพื้นฐาน เป็นต้น
  • คอร์สที่เป็นลักษณะของการทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วม เช่น การสัมมนาระดับเข็มเกียรติคุณ, การสัมมนา “เส้นทางสู่ชัยชนะ” เป็นต้น
  • คอร์สที่เป็นลักษณะของการซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วม เช่น การฝึกอบรม “มาสเตอร์ พาวเวอร์”, การฝึกอบรม เอมสตาร์ วันเดย์ แค้มป์, การฝึกอบรมแต่งหน้าแบบมืออาชีพ เป็นต้น

(นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถติดตามคอร์สต่างๆได้จากตารางการประชุมประจำเดือน บนเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com)

4.2 การเรียนรู้แบบออนไลน์ นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถเรียนรู้ และ แชร์เรื่องราว รูปภาพ โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท ได้อัพเดตบนโลกออนไลน์ให้กับผู้คนที่ตนรู้จัก หรือ ผู้คนที่ ติดตามตนอยู่ได้หลากหลายช่องทาง

5. การฝึกใช้ระบบปฏิบัติการ

คือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องลงมือทำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและดูแลองค์กร ตลอดจนทำให้เรามีประสบการณ์จริงจากการใช้ระบบ สามารถให้คำแนะนำแก่นักธุรกิจเอมสตาร์ในองค์กรธุรกิจของเราได้อย่างถูกต้อง นักธุรกิจเอมสตาร์สามารถใช้ UserName และ Password ของตนในการ Login เข้าระบบดังต่อไปนี้

  • “ระบบปฏิบัติการเอมสตาร์” บนเว็บไซต์ ช่วยนักธุรกิจเอมสตาร์ในการทำงาน รวมถึงการเรียกดูรายงานและติดตามการเติบโตขององค์กรธุรกิจได้อย่างไกล้ชิด

1. แผนผังองค์กร

2. ระบบ BEC
- การแจงยอด BEC
- รายงาน BEC คงเหลือ
- รายงานการแจง BEC ประจำเดือน
- คำแนะนำในการแจงยอด BEC

3. ระบบใบสมัครออนไลน์
- คีย์ใบสมัครออนไลน์
- รายงานการคีย์ใบสมัครออนไลน์
- คำแนะนำการคีย์ใบสมัครออนไลน์

4. ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
- สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
- รายงานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
- คำแนะนำการทำรายการสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์
- ถาม/ตอบ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

5. รายงานสถานะองค์กร
- สถานะองค์กรของท่าน
- รายงานลูกค้าวีไอพี

- รายงานองค์กรธุรกิจ ชั้นที่1 ประจำเดือน
- รายงานคะแนนสัมมนาขององค์กรธุรกิจ ชั้นที่1 ประจำเดือน
- รายงานองค์กรธุรกิจ ชั้นที่2 ประจำเดือน
- รายงานคะแนนสัมมนาขององค์กรธุรกิจ ชั้นที่2 ประจำเดือน
- รายงานการนับคะแนนทีมผู้นำ

6.ข้อมูลส่วนตัว
- ประวัติส่วนตัว
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- รายงานโบนัสประจำเดือน
- รายงานการสปอนเซอร์ส่วนตัว
- รายงานคะแนนการสัมมนา
- รายงานสรุปการนับคุณสมบัติ
เกียรติรางวัลของนักธุรกิจเอมสตาร์
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับนิติบุคคล
- ยืนยันการเข้าร่วมงาน
- รายงานออโต้ชิพ (AutoShip)

  • “แอพพลิเคชั่น Aimstar Shopping Online” เพื่อสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งการสมัครสมาชิกลูกค้าวีไอพีออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิก หรือ การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าพร้อมสร้างธุรกิจ