คำถามที่พบบ่อย

Q38: หากพบว่าเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 ชำรุดหรือมีปัญหาและยังอยู่ในระยะประกันสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ใด?

A: ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ SHARP ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ โดยท่านจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนานการของบริษัท SHARP ถึงที่พักอาศัยของท่าน 1.Customer Contact Center  02-352-4949  2.B2B Hotline  02-352-4944  3.โทรฟรี  1800-44-4949 (สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน)

Q37: หากนักธุรกิจเอมสตาร์สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 จะทราบได้อย่างไรว่าระยะในการรับประกันคือเท่าใด? เนื่องจากใบรับประกันภายในกล่องระบุว่า “วันสิ้นสุดระยะประกัน AUG 2015”

A: ระยะเวลาในการรับประกันเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 คือ 1 ปี โดยจะนับจากวันที่ท่านสั่งซื้อ หรือหากท่านสั่งซื้อแบบ BEC จะนับจากวันที่ท่านแจงยอดเป็นสำคัญ ตัวอย่าง  นาย ก. สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 วันที่ 5 มกราคม 2558 แต่ทำการแจงยอดในวันที่ 10 มกราคม 2558 ในกรณีนี้จะสิ้นสุดการรับประกันใน วันที่ 10 มกราคม 2559

Q36: หลังจากส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำรายการผ่อนชำระเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 จะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ?

A: เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำรายการของท่านเรียบร้อยแล้วจะทำการส่งรหัสอนุมัติและรายละเอียดกลับทาง e-mail , Line หรือหมายเลขแฟกซ์ ที่ท่านระบุไว้

Q35: หากมีความประสงค์ที่จะผ่อนชำระเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 โดยต้องการชำระเงินสดบางส่วนและผ่อนชำระในส่วนที่เหลือสามารถทำได้หรือไม่ ?

A: สามารถทำได้ โดยท่านสามารถโอนเงินในส่วนที่ต้องการชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารที่ให้บริการได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาที่อีเมล์ payment@aimstarnetwork.com  หรือทาง Fax ที่หมายเลข 02-726-9028 พร้อมกับแนบแบบฟอร์มการผ่อนชำระ IVR หรือ Mail order ระบุค่าสินค้าในส่วนที่ต้องการผ่อนชำระ โดยจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร คือธนาคารกสิกรไทย 1,000 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 500 บาท

Q34: หากมีความประสงค์ที่จะสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 แบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการเอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค สามารถทำการผ่อนชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

A: ท่านสามารถทำรายการผ่อนชำระครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60  ทางระบบ  IVR หรือ Mail order (ไม่จำเป็นต้องเข้ามาใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์บริการ)โดยเมื่อท่านโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้ากับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “หนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิตเพื่อผ่อนชำระค่าสินค้ากับบริษัทเอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด” ที่หน้าเว็บไซต์  www.aimstarnetwork.com โดยธนาคารที่ร่วมรายการได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกรไทย แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรเครดิต (หน้า-หลัง) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จากนั้นส่งเอกสารมาที่ e-mail:  payment@aimstarnetwork.com , Line ID: aimstar.info หรือแฟกซ์เอกสารมาที่หมายเลข 02-726-9028 จากนั้นท่านต้องทำการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อยืนยันเอกสารที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-726-9030 หรือ 086-889-0687

Q33: การผ่อนชำระค่าสินค้าผ่านระบบ IVR หรือ Mail order คืออะไร ?

A: การผ่อนชำระค่าสินค้าผ่านระบบ IVR หรือ Mail order คือการให้บริการผ่อนชำระเครื่องฟอกอากาศ SHARP พลาสม่าคลัสเตอร์ KI-E60 โดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทำรายการที่หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์บริการเอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค แต่อย่างใด