คำถามที่พบบ่อย

Q65: ลูกค้าวีไอพี (VIP Client) ต้องทำการต่ออายุหรือไม่?

A: บริษัทฯ จะทำการต่ออายุให้กับลูกค้าวีไอพีโดยอัตโนมัติ 1 ปี เมื่อลูกค้าวีไอพีมีการสั่งซื้อสินค้าสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
ในปีนั้นๆ

Q64: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim Star Business Owner - ABO) ผ่านช่องทาง “ออนไลน์” จะสามารถรับ “ชุดดำเนินธุรกิจเอมสตาร์” ได้ที่ใด?

A: “ชุดดำเนินธุรกิจเอมสตาร์” จะทำการจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ขณะสมัคร

Q63: สมัครเป็นลูกค้าวีไอพี (VIP Client) หรือ นักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim Star Business Owner - ABO) ผ่านช่องทาง “ออนไลน์” เรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีหรือไม่?

A: สามารถสั่งซื้อได้ทันทีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. สั่งซื้อสินค้าทาง เอมสตาร์ ชอปปิ้งออนไลน์ (Aimstar Shopping Online)
2. สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-7269030 กด 0
3. สั่งซื้อสินค้าทาง Line ID: @aimstar.info

Q62: สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim Star Business Owner - ABO) ผ่านช่องทาง “ออนไลน์” และชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดหน้าใบสมัครได้ที่ใด?

A: บริษัทฯ จะทำการส่ง “ลิ้งค์” สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครให้กับท่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ขณะสมัคร

Q61: การสมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim Star Business Owner - ABO) ผ่านช่องทาง “ออนไลน์” สามารถชำระค่าสมัครสมาชิกช่องทางใดได้บ้าง?

A: ท่านสามารถชำระค่าสมัครโดยการตัดบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (กรณีใช้บัตรเดบิตท่านจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดใช้งานก่อนดำเนินการ)

Q60: การสมัครลูกค้าวีไอพี (VIP Client) กับ สมัครเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim Star Business Owner - ABO) แตกต่างกันอย่างไร?

A: - ลูกค้าวีไอพี (VIP Client) หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจในสินค้าเอมสตาร์ และต้องการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคส่วนตัวในราคาสมาชิกสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ
-นักธุรกิจเอมสตาร์ (Aim Star Business Owner - ABO) หมายถึง ท่านที่สนใจทำเป็นธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่งII
ทั้งนี้ท่านจะมีสิทธิ์ทั้งในการซื้อสินค้าราคาสมาชิกเพื่อการบริโภคและจำหน่าย โดยการสมัครในรูปแบบนี้จะมีค่าสมัคร 300 บาท