คำถามที่พบบ่อย

Q60: ท่านเคยได้รับข่าวสารจากบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค หรือไม่? หากไม่เคยได้รับต้องทำอย่างไร?

A: 1.ทำการเพิ่มเพื่อนที่ Line ID: @Aimstarnetwork.th เพื่อทำการรับข่าวสารข้อมูลของทางบริษัทฯ

     2.ทำการ Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com และเลือกที่เมนู“ประวัติส่วนตัว” เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมอีเมล (E-mail) ของท่านทันที

     3. หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ใหม่ กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอีเมล์ใหม่ของท่านได้ด้วยตนเอง หรือ ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนอีเมลใหม่ของท่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-7269030 หรือ Line ID: @aimstar.info

Q59: หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาท่องเที่ยวกับทริปต่างๆของบริษัทฯแล้วไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย ขึ้น จะได้รับเป็นเงินค่าท่องเที่ยวแทนหรือไม่

A: ไม่ได้ เนื่องจากการสัมมนาท่องโลกกว้างกับเอมสตาร์ เป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมที่บริษัทฯได้กำหนดขึ้นและมีรูปแบบเฉพาะมิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง ไม่สามารถนำมาเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้

Q58: เมื่อสมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยสามารถนำใบเสร็จการรักษามาเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

A: ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ เนื่องจากกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนดไว้นั้นเป็นการคุ้มครองแบบการประกันภัยอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุเท่านั้น

Q57: การสั่งซื้อสินค้าแบบ AUTO Ship หากไม่สะดวกเข้ามาสั่งซื้อที่สาขาสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์และทำการโอนเงินได้หรือไม่? และหากไม่ถึง 2,000 บาท จะมีค่าจัดส่งหรือไม่?

A: การสั่งซื้อสินค้าแบบ AUTO Ship หากท่านไม่สะดวกเข้ามาสั่งซื้อที่สาขาสามารถใช้บริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์และชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินได้ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ โดยทางบริษัทจะไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด

Q56: ในปัจจุบันนักธุรกิจเอมสตาร์สามารถติต่อบริษัทฯได้โดยตรงผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

A: สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทางดังนี้
1.โทรศัพท์ที่หมายเลข 02-7269030
2.ทางอีเมล์ที่ info@aimstarnetwork.com
3.ทาง facebook (inbox) ที่ aimstarnetwork.official
4.ทาง Line@ ที่ @aimstar.info

Q55: สามารถติดตามรายการโปรโมชั่นได้จากที่ใดบ้าง ?

A: โปรโมชั่นสินค้า จะมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com , บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการทุกสาขา , Facebook: aimstarnetwork.official , Line@ : @aimstar.info หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 02-7269030