• ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in
  • ติดต่อบริษัท: 02-726-9030 เวลา: 10.30-19.30 น. สมัคร Log in

คำถามที่พบบ่อย

Q71: หากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว และต้องการที่จะยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบจะต้องดำเนินการอย่างไร?

A: เข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > Aimstarshopping Online > ลงชื่อเข้าใช้ ระบุรหัสสมาชิก และ รหัสผ่าน > เข้าที่ “ประวัติการสั่งซื้อสินค้า” > เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อ > แจ้งยืนยันการโอนเงิน > แนบไฟล์รูป และ กดส่งข้อมูล

Q70: หากยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจำเป็นที่จะต้องยืนยันการชำระค่าสินค้าในช่องทางอื่นๆอีกหรือไม่?

A: ไม่ต้องแจ้งยืนยันในช่องทางอื่นๆอีก

Q69: หากทำการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ให้กับบริษัทฯหลัง 19.30น. ยอดธุรกิจจะแสดงเมื่อใด ?

A: หากท่านชำระค่าสินค้า และ/หรือ แจ้งยืนยันการชำระเงิน หลังเวลา 19.30น. บริษัทฯจะทำการยืนยันการชำระเงินของท่านในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบยอดธุรกิจได้ในวันทำการถัดไป ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อสินค้าในวันที่ 20 ธ.ค. 2561 และได้ดำเนินการโอนเงินในเวลา 18.00 น. แต่ท่านได้ยืนยันการชำระเงินโดยวิธีการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค. 2561 บริษัทฯจะยืนยันการชำระเงินของท่านในวันที่ 21 ธ.ค. 2561 และรายงานยอดธุรกิจดังกล่าวของท่านจะแสดงในวันที่ 21 ธ.ค. 2561

**ควรระวังการทำรายการในลักษณะนี้ในวันสิ้นเดือน (วันสุดท้ายของเดือน) โดยเฉพาะการสั่งซื้อแบบ BEC เพราะหากท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 19.30 น. ท่านจะไม่สามารถทำการแจงยอด BEC ได้

Q68: หากมีความประสงค์ที่จะยืนยันการชำระค่าสินค้าโดยการแนบ “หลักฐานการโอนเงิน” ผ่านระบบขนาดของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าใด?

A: ขนาดของรูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB

Q67: กรณีลืมรหัสลับ (PASSWORD) สำหรับเข้าระบบปฏิบัติการเอมสตาร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: ในการขอรหัสลับใหม่ ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ทำการเปลี่ยนรหัสลับใหม่ด้วยตนเองในระบบ โดยเข้าที่เว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com > กดปุ่ม Log in (บริเวณมุมขวาของเว็บไซต์) > กดปุ่ม “Forgot Your Password / ลืมรหัสผ่าน” > ระบุรหัสสมาชิกของท่าน > กดปุ่ม “รีเซตรหัสผ่าน” > ระบบจะทำการส่งอีเมลยืนยันการเปลี่ยนรหัสลับใหม่ให้กับท่าน ตามอีเมลที่ท่านระบุไว้กับทางบริษัท เมื่อท่านทำการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อย ท่านจะสามารถ Log in เข้าระบบด้วยรหัสใหม่ของท่านได้ทันที

2. ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุการใช้เพื่อติดต่อขอรหัสลับใหม่จากบริษัท ระบุรหัสสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้พนักงานติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสลับใหม่แก่ท่าน โดยท่านสามารถยื่นเอกสาร ได้ทั้งที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ สำนักงานใหญ่ , Line ID: @aimstar.info หรือส่งเอกสารของท่านทางอีเมล info@aimstarnetwork.com

Q66: ขณะที่สมัครสมาชิกไม่ได้ระบุอีเมลสามารถ Reset Password ด้วยตนเองในระบบได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถทำได้ ท่านจะต้องทำการเพิ่มเติมอีเมลของท่านกับทางบริษัทก่อนเป็นอันดับแรก โดยท่านสามารถแจ้งเพิ่มเติมอีเมลของท่านได้โดยการ ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุอีเมลของท่าน ระบุรหัสสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้พนักงานติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถยื่นเอกสาร ได้ทั้งที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ สำนักงานใหญ่ , Line ID: @aimstar.info
หรือส่งเอกสารของท่านทางอีเมล info@aimstarnetwork.com