ตารางการประชุม เดือนกรกฏาคม 2561

2018-03-05

วันเสาร์ที่ 7 ก.ค 61 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ :

ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หัวข้อ :

High-Tea Party 2018
งานเลี้ยงน้ำชารับรองนักธุรกิจเอมสตาร์ ประจำปี 2018

สำหรับ นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับโกลด์สตาร์ และสูงขึ้นไป ที่ดำรงคุณสมบัติตั้งแต่มกราคม 2561- มิถุนายน 2561
สามารถ ลงทะเบียนผ่านระบบที่เมนู "ยืนยันการสัมมนา" ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 3 กรกฏาคม 2561