ตารางการประชุม เดือนมิถุนายน 2561

2018-02-12

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
สถานที่ :

ณ Eden Zone, ศูนย์การค้า Centralworld

หัวข้อ :

รอบตัดสินการประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018