ตารางการประชุม เดือนพฤษภาคม 2561

2018-02-12

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
หัวข้อ :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก ASNI MAN & WOMAN 2018
ทางเว็บไซต์  http://www.aimstarnetwork.com และ Facebook : aimstarnetwork.official

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ :

ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หัวข้อ :

รอบคัดเลือก 40 คน ASNI MAN & WOMAN 2018 (ผู้ชาย 20 และ ผู้หญิง 20 คน)

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
หัวข้อ :

AIMSTAR Day Trip @ราชบุรี

คุณสมบัติ

- นักธุรกิจเอมสตาร์ ที่เลื่อนลำดับขั้นความสำเร็จ (เกียรติรางวัล) อย่างน้อย 1 ขั้นความสำเร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2561

- นักธุรกิจเอมสตาร์ ที่ให้การสปอนเซอร์ 2 ซุปเปอร์ไวเซอร์ใหม่, มียอดธุรกิจส่วนตัว 1,000 พีวี และมียอดธุรกิจทีมอ่อน 50,000 พีวีขึ้นไปในเดือนนั้นๆ

รายละเอียด

  1. บริษัทฯเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตลอดโปรแกรมการท่องเที่ยว
  2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จะต้องเดินทางด้วยตนเอง เพื่อมาขึ้นรถบัสปรับอากาศพร้อมกันที่ บริเวณหน้าตึกเอมสตาร์ ถนนสุขุมวิท59 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น.
  3. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา สามารถยืนยันการเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 5 พ.ค.61
  4. สำหรับนักธุรกิจเอมสตาร์ที่ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับเชิญทั้งผู้สมัครหลัก และผู้สมัครร่วม(ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้สมัครร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ เพื่มชื่อผู้สมัครร่วมจากบริษัทฯอย่างเป็นทางการ และปรากฎชื่ออยู่ในระบบทะเบียนสมาชิกก่อนวันที่ 25 ของเดือนที่ทำคุณสมบัติครบ
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้การพิจารณาเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้น
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
สถานที่ :

ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หัวข้อ :

การฝึกอบรมการเดินแบบ และ การโพสต์ท่า (ผู้เข้าประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
สถานที่ :

ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หัวข้อ :

การฝึกอบรมการดูแลผิว และ การแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์แอสนี่  (ผู้เข้าประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018